Get Adobe Flash player

คดีโลกคดีธรรม

 

 
 
 
 
 

Facebook สภาพุทธบริษัท

 

 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย

วัดป่าจริยธรรม
วัดป่าจริยธรรม
 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย

 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย

 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทยวัดป่าจริยธรรม
วัดป่าจริยธรรม

วัดป่าจริยธรรม
วัดป่าจริยธรรม
 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย
ข้อความ
  • ARI Image Slider: "System - Ninja Shadowbox" plugin isn't installed.

๖ขั้นตอนง่ายๆในการขึ้นทะเบียนชาวพุทธ

๖ ขั้นตอนง่ายๆ ในการขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธ ทางไปรษณีย์ด้วยตัวคุณเอง

หากวันนี้ สถานที่รับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นพุทธมามกะในพื้นที่จังหวัดของท่านยังไม่เปิดให้บริการ

หรือเปิดบริการแล้ว แต่ท่านยังไม่ทราบว่ามีที่ใดบ้าง ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครเข้ามายังส่วนกลาง

ทางไปรษณีย์ด้วยตัวของท่านเอง เพียงแค่ ทำตาม ๖ขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 

ก่อนอื่น ท่านต้องทำการดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์นี้ โดย คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ก่อน แล้วพิมพ์ออกมา 

จากนั้นท่านก็กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (ตัวอย่าง)

 

 

หลังจากที่ท่านได้ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครบทุกช่อง

จากนั้น ท่านก็เตรียมเอกสารประจำตัว คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างละ ๑ ชุด พร้อมกับเซ็น "สำเนาถูกต้อง" ให้เรียบร้อย

 

 

และสิ่งสำคัญ คือ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงชัด ๆ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว ก็ได้ ที่ใบสมัคร จำนวน ๑ รูปด้วย

 

 

เตรียมค่าทำบัตรประจำตัวพุทธมามกะ จำนวน ๑๐๐ บาท โดยบัตรที่ได้ไปนั้น สามารถใช้แสดงตนได้ทั่วประเทศ

 

 

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ให้จ่าหน้าซองจดหมายถึงตัวท่านเอง แล้วติดแสตมป์ ใส่ซองส่งมาที่สถานีโทรทัศน์ DDTV ตามที่อยู่ในขั้นตอนที่ ๖ ข้อ

 

 

หลังตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว คือ

๑.ใบสมัคร

๒. สำเนาเอกสารหลักฐานประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป (ติดมาให้เรียบร้อย)

๔. ค่าทำบัตร จำนวน ๑๐๐ บาท

๕. ซองเปล่า ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

เมื่อเอกสารครบแล้ว ส่งมาที่ 


สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV

เลขที่ ๙๒  วัดดวงแข  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๑๑-๒๕๐๗

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

สภาพุทธบริษัทคืออะไร

สถานที่รับสมัครสมาชิก

รายชื่อสถานที่รับสมัคร
สมาชิกสภาพุทธบริษัท
ทั่วประเทศไทย

สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาพุทธบริษัท

Facebook

Google Plus

YouTube

อัลบั้มรูป

ใบสมัครสภาพุทธบริษัท

สถิติผู้เข้าชม

24299770
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
8487
17747
105816
23914460
662138
551146
24299770

Your IP: 54.36.148.1
Server Time: 2024-06-19 15:07:51

สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่โดย สภาพุทธบริษัท ภาคประชาสังคมจิตอาสา ๒๕๕๗

    

กำลังออนไลน์

มี 178 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์