จะจัดฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยทำไม?

.....ขออนุญาตนำคำตอบของ คุณพฤฒิพล ประชุมผล มาโพสต์. เนื่องจากตอบได้ชัดเจนตรงประเด็นมาก.

 

 

.....กล้าถาม ก็ยินดีตอบ ... ชอบด้วย ดีกว่าคนอยากถามแต่ไม่กล้าถามแล้วคาใจอยู่อย่างนั้น

.....มีแชทเข้ามาถามว่า : "จะจัดฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยทำไม?
ธงชาติก็คือ ธงชาติ จะร้อยปี พันปี ก็คือธงชาติไทย"
ตอบ ... เหตุผลหลักๆ ของการจัดฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยมีดังนี้
.....๑. ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย เป็นธงชาติที่พระมหากษัตริย์ทรงออกแบบ ไม่ใช่เกิดจากการประกวดเหมือนอย่างธงชาติประเทศอื่นๆ ดังนั้นเมือครบรอบหนึ่งศตวรรษของการประกาศใช้ (ฝรั่งเรียกว่า Centennial) จึงถือว่ามีความสำคัญและเป็นการร้อยใจร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้ทรงออกแบบและประกาศให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
.....๒. ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติที่ทุกประเทศยอมรับและถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่แสดงถึงการมีเอกราชของชาตินั้นๆ และการที่ประเทศไทยมีการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาติไทยที่ประเทศไทยเรามีเอกราชผ่านการแสดงออกภายใต้สัญลักษณ์ผืนธงไตรรงค์
.....๓. การจัดฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะให้ความรู้เรื่องพัฒนาการธงชาติไทยที่ถูกต้องกับคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งที่ประกาศโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมความรู้เรื่องพัฒนาการธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย .....(ถ้าพูดกันตามตรง ถ้าถามว่าผู้ใดให้ความหมายบนแถบสีธงชาติไทยว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ตอบกันไม่ได้ ... หรือเมื่อถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์แทนธงช้างเผือก ก็ตอบกันไม่ได้ ... หรือแม้แต่คำถามสำคัญที่ว่าผู้ใดออกแบบธงชาติไทย คนไทยเกือบทั้งหมดก็ตอบไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด)
.....*สุดท้าย ... การฉลอง ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจที่ชาติไทยเรามีเอกราชและมีธงชาติเป็นของเราเองมาโดยตลอด ๒๓๕ ปีบนแผ่นดินราชวงศ์จักรีครับ ประเทศไทยไม่เคยใช้ธงชาติไทยโดยการบังคับตามรูปแบบของประเทศเจ้าของอาณานิคม ดังนั้นคนไทยควรภาคภูมิใจที่เรามีแผ่นดิน เรามีชาติ เรามีเอกราช และเรามีธงชาติเป็นของเราเอง ซึ่งออกแบบโดยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามมาโดยตลอดเวลาที่ผ่านมา.
.....แล้วอย่าลืม กดเข้าไปดูคลิปการให้สัมภาษณ์ เรื่อง ธงชาติไทย "แบบจัดเต็ม" กันด้วยนะ ที่ https://youtu.be/DozGC0ZXuMY