Get Adobe Flash player

เว็บเครือข่ายสภาพุทธฯ

คดีโลกคดีธรรม

 

 
 
 
 
 

Facebook สภาพุทธบริษัท

 

 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย

วัดป่าจริยธรรม
วัดป่าจริยธรรม
 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย

 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย

 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทยวัดป่าจริยธรรม
วัดป่าจริยธรรม

วัดป่าจริยธรรม
วัดป่าจริยธรรม
 - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย - สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาแห่งประเทศไทย
ข้อความ
  • ARI Image Slider: "System - Ninja Shadowbox" plugin isn't installed.

วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

เชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
และ เดินธรรมยาตราจาริกไปกราบนมัสการองค์พระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2560
จากวัดไตรสิกขาทลามลตาราม สู่ องค์พระธาตุพนม ใช้เวลาในการเดิน 10 วัน
จึงขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุ-สามเณร และเจริญพร อุบาสก-อุบาสิกา เข้าร่วมงานกุศลในครั้งนี้


ตารางกิจวัตรในช่วงงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ประจำปี 2560

    - 01:45 นาที สัญญาณระฆังลุกนั่งเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา
    - 04:00 นาที สัญญาณฆ้องทำวัตรเช้า
    - 05:00 นาที ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง
    - 06:30 นาที กราบพระแยกย้ายทำกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
    - 07:30 นาที สัญญาณระฆังรวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา รอไหว้พระสมาทานศีล กล่าวถวายภัตตาหาร
และฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา พระรับบิณฑบาตรตักอาหาร พ่อขาวแม่ขาว
ตักอาหารเสร็จ พิจารณาฉันอาหารร่วมกันเสร็จ กิจต่อเนื่องยาวไปจนถึงเวลา
    - 11:30 นาที กราบพระแยกย้ายทำกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
    - 13:30 นาที สัญญาณระฆัง รวมกันเจริญสมาธิภาวนา
    - 16:00 นาที แผ่เมตตา ให้พร ฉันน้ำปานะ ตามอัธยาศัย ทำกิจส่วนตัว
    - 17:30 นาที สัญญาณฆ้องรวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา รอสมาทานศีล ( สำหรับผู้มาใหม่ ) สวดมนต์ทำวัตรเย็น
    - 19:00 นาที พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบท
    - 19:30 นาที รวมกันที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา ฟังการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ( รอบเย็น )
    - 21:30 นาที พักผ่อนและภาวนาตามอัธยาศัย
    - 01:45 นาที สัญญาณระฆังรวมกันเจริญจิตตภาวนาที่ศาลาลานเสขะปฏิปทา

( หมายเหตุ! อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ )

ปีนี้พิเศษ ค่ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 มีการกล่าวและฟังธรรมิกถาตลอดทั้งวัน (ซอดแจ้ง) จากคณาจารย์ในกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่สมภพ โชติปญฺโญ และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์ DDTV ช่อง 232 จาน PSI อีกด้วย ฉะนั้นใคร่ขอเชิญทุกท่านทั้งพระและโยมรวมกิจกรรมฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตร่วมกันในปีนี้ด้วย ชื่องาน วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

เข้าสู่ระบบ

สภาพุทธบริษัทคืออะไร

สถานที่รับสมัครสมาชิก

รายชื่อสถานที่รับสมัคร
สมาชิกสภาพุทธบริษัท
ทั่วประเทศไทย

สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาพุทธบริษัท

Facebook

Google Plus

YouTube

อัลบั้มรูป

ใบสมัครสภาพุทธบริษัท

สถิติผู้เข้าชม

19857980
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
273
11249
273
19797179
266880
156519
19857980

Your IP: 157.55.39.203
Server Time: 2023-09-24 00:43:05

สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่โดย สภาพุทธบริษัท ภาคประชาสังคมจิตอาสา ๒๕๕๗

    

กำลังออนไลน์

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์