ศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ โดย พระศรีญาณโสภณ

 

 

 

เรื่อง ศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ โดย พระศรีญาณโสภณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙กาญจนาภิเษก

Download Name Play Duration
download (ÈÒʹһÃШӪҵÔã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­)
¾ÃÐÈÃÕ­Ò³âÊÀ³

28:31 min

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) หรือนามปากกา ปิยโสภณ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) ทั้งยังเป็นพระนักวิชาการ, นักเขียนและนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปวีซีดีและหนังสือออกมาสม่ำ เสมอในยุคปัจจุบัน เป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีผลงานสำคัญคือการหาทุนปั้นศาสนทายาท โดยโครงการนี้ อยู่ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก