ความจำเป็นของศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในประเทศไทย โดยพระปัญญานันทมุนี

ความจำเป็นของศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในประเทศไทย

บรรยายโดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทราราม

Download Name Play Duration
download ¡ ¾ÃФÃÙÈÕÅÇѲ¹ÒÀÔÃÁ³ì ªèǧ·Õ
¡ ¾ÃФÃÙÈÕÅÇѲ¹ÒÀÔÃÁ³ì ªèǧ·Õ

24:03 min